سفارش تبلیغ
صبا

آزاد راه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شب بیداری سبب ...

  شب بیداری سبب بروز افسردگی می شود

نتایج تحقیقات اخیر نشان داده است که قرار گرفتن در معرض نور هنگام شب می تواند سبب بروز علایم افسردگی در انسان شود.

افرادی که در شیفت شب کار می کنند یا در اواخر شب سرگرم تماشای تلویزیون می شوند ممکن است واقعا به سلامت خود آسیب وارد کنند.

افزایش نرخ ابتلا به اختلالات افسردگی در انسان ها با افزایش استفاده از نور در شب در جوامع پیشرفته و شهری ارتباط مستقیم دارد.

بسیاری از مردم این روزها در تماس با چرخه های نوری غیر طبیعی قرار می گیرند و این امر واقعا به سلامت آنها آسیب می رساند.

نمایش تصویر در وضیعت عادی

امیر.ح