سفارش تبلیغ
صبا

آزاد راه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

باحجاب و بدحجاب

    نظر

  ( به نام آفریننده ای که آفرید مرا تا بایستم در مقابل نفسم )               

                               

             حرف دل افراد بد حجاب

               نمایش تصویر در وضیعت عادی

به نظر شما چرا همه ی محدودیت ها برای زنان و دختران است؟

چرا به مردان نمی گویید نگاه نکنید تا زنان مجبور نباشند خود را بپوشانند؟

چرا مردها آزاد باشند و ما خانم ها در حریم؟

چرا ما زن ها باید در پوشش باشیم؟

چرا  ما زنان نباید مانند زنان غربی آزد باشیم؟

چرا حتی یک تاره موی خانم ها نباید آشکار باشد؟

من از چادر بدم می آید.مگر چادر چه امتیازاتی بر مانتو دارد؟

به نظر من چادر مانع فعالیت بانوان است.

به نظر من حجاب محدودیت است.

چرا حجاب بر زنان واجب شده؟آیا این آزادی زن را محدود نمی کند؟

من دوست ندارم با حجاب باشم.

چرا ما زنان ارزش خود را نمی دانیم.

مد روز بودن یک ارزش زندگی من است.

من دوست دارم همیشه آرایش کنم و موهای جلوی سرم بیرون باشد.

من که با طرز پوشش خود قصد ایجاد فساد و انحراف را ندارم.

ما دختر ها به چه انگیزه ای پوشش داشته باشیم.

               حرف دل افراد با حجاب

                                    نمایش تصویر در وضیعت عادی

نمی دانید چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم دل مرد هایی که چشمانشان به دنبال خوش رنگترین زن هاست را میزند.

نمی دانید چقدر لذت بخش است وقتی وارد مغازه ای می شوم و می پرسم:آقا قیمت این چنده؟و فروشنده که محو موهای مش کرده ی زن دیگری است و حالش دگرگون است من را اصلا نمی بیند.باز هم سؤالم را تکرار می کنم اما جوابی نمی شنوم.

نمی دانید چه لذتی دارد وقتی مرد هایی که به خیابان می آیند تا لذت ببرند ذره ای به تو محل نمی گذارند.

نمی دانید چه لذتی دارد وقتی شاد و سرخوش در خیابان قدم می زنید و دغدغه ی این را ندارید که شاید گوشه ای از زیبایی هایتان پاک شده باشد و مجبور نیستید خود را با دلهره به نزدیک ترین محل امن برسانید تا هر چه زود تر خود را کنترل کنید و زیبایی از دست رفته یتان را به صورتتان باز گردانید و خود را جبران کنید.

نمی دانید چه لذتی دارد وقتی در خیابان ، دانشگاه و ... راه می روید ، صد قافله ، دل کثیف همراه شما نیست.

نمی دانید جه لذتی دارد وقتی جولانگاه نظر های ناپاک و افکار پلیدمردان شهرتان نیستید.

نمی دانید چه لذتی دارد وقتی کرم قلاب ماهی گیری شیطان برای به دام انداختن  مردان نیستید.

نویسنده:امیر.ح

به کمک پاسخ های دوستان