شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال

امير.ح

+ اين روزها هوا ي طوري شده،هوا هواي هوايي شدنه ..!
وستا
91/12/11
تسبیح دیجیتال
امير.ح
0 امتیاز
0 برگزیده
421 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top